UND Kültür-Sanat Projesi

Nagihan Soylu’nun “UND Kültür-Sanat Projesi”, lojistik sektörünün kültürel ve sanatsal yönünü güçlendirmeyi amaçlayan bir girişimdir. Bu proje, mesleki belgeseller, kısa/uzun metraj film projeleri ve sosyal medya ile YouTube projelerini destekleyerek, sektörle ilgili dizi/film yapımcılarıyla ve senaristlerle işbirlikleri kuracak. Kadın sürücülerin öne çıkarılması ve taşımacılar hakkında kamuoyunda var olan algının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu çabalar, uluslararası lojistiğin ülke için önemini geniş bir kitleye anlatarak, sektörün toplumsal imajını ve algısını pozitif yönde dönüştürecektir. UND üyeleri için bu proje, sektörün genel kabulünü ve değerini artırarak, lojistik alanındaki profesyonellere daha geniş bir tanınırlık ve değer kazandıracak.

Mesleki Belgesel ve Kısa/Uzun Metraj Film Projelerini Destekleyeceğiz:

Bu inisiyatif, lojistik sektörünün hikayelerini ve zorluklarını geniş bir kitleye ulaştıracak belgesel ve filmlerin üretilmesini destekleyecek, sektöre dair farkındalığı artıracak.

Dizi/Film Yapımcılarıyla ve Senaristlerle İşbirlikleri Yapacağız:

Sektörle ilgili gerçekçi ve etkileyici hikayelerin sinema ve televizyon ekranlarına taşınması için endüstri profesyonelleriyle işbirlikleri kurulacak.

Sosyal Medya ve YouTube Projelerini Destekleyeceğiz:

Sektörün dinamiklerini, yeniliklerini ve günlük operasyonlarını gösteren içeriklerle sosyal medya ve YouTube üzerinden geniş bir izleyici kitlesine ulaşılacak.

Kadın Sürücülerin Ön Plana Çıkarılmasını Sağlayacağız:

Kadın sürücülerin sektördeki rolleri ve başarıları öne çıkarılarak, cinsiyet eşitliğine ve çeşitliliğe katkı sağlanacak.

Taşımacılar İle İlgili Kamuoyunda Varolan Algıyı Geliştireceğiz ve Uluslararası Lojistiğin Ülke İçin Önemini Her Platformda Hep Birlikte Anlatacağız…

Bu çabalar, lojistik sektörünün kamuoyu nezdindeki imajını iyileştirirken, uluslararası taşımacılığın kritik önemini vurgulayacak.