Organize Lojistik Bölgeleri Projesi

Nagihan Soylu’nun “Organize Lojistik Bölgeleri” projesi, Türkiye’nin stratejik konumlarında altyapı entegrasyonu sağlanarak lojistik haritasını yeniden çizecek bir girişimdir. Bu bölgeler, özel sektör ve kamu işbirlikleriyle kurulacak, yatırım teşvikleri ve destek mekanizmalarıyla desteklenecek. Proje, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevre dostu yaklaşımları ön planda tutacak şekilde tasarlanmıştır. UND üyeleri için, bu organize bölgeler lojistik operasyonlarında maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak, Türkiye’nin lojistik sektöründeki rekabet gücünü artırarak uluslararası ticarette daha etkin bir rol almasını sağlayacak avantajlar sunacak.

Stratejik Konum Seçimi ve Altyapı Entegrasyonu Sağlanacak:

Lojistik bölgeler, ulaşım ağlarına yakın stratejik konumlarda kurulacak, bu da taşıma süreçlerini optimize ederek maliyetleri düşürecek.

Türkiye’nin Lojistik Haritası Çıkarılacak:

Türkiye’nin lojistik potansiyelini en iyi şekilde kullanacak bölgeler belirlenecek, bu da ülkenin lojistik altyapısını güçlendirecek.

Özel Sektör ve Kamu İşbirlikleri Yapılacak:

Bu işbirlikleri, projelerin hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak finansman ve yönetim desteği sunacak.

Yatırım Teşvikleri ve Destek Mekanizmaları Oluşturulacak:

Yatırımcıları teşvik etmek ve lojistik sektöründe büyümeyi desteklemek amacıyla çeşitli teşvikler ve destek mekanizmaları sağlanacak.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Dostu Yaklaşımlar Uygulanacak:

Lojistik bölgelerin tasarımı ve işletilmesi sırasında sürdürülebilirlik ve çevre koruma önlemleri önceliklendirilecek.