İnsan Kaynakları Projesi

Nagihan Soylu’nun “İnsan Kaynakları Projesi”, lojistik sektörüne yönelik kapsamlı bir insan kaynakları stratejisi geliştirmeyi hedefliyor. Bu proje, lojistik öğrencileri ile UND üyeleri arasında iş birliği entegrasyonu sağlayacak, kariyer yönetimi ve insan kaynakları danışmanlığı sunacak. Ayrıca, meslek yüksek okullarında profesyonel sürücü programının hayata geçirilmesini destekleyerek sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda, projesi olan genç girişimcilerin yatırımcı üyelerle bir araya gelmelerini sağlayarak, yenilikçi fikirlerin sektöre kazandırılmasına aracılık edecek. Bu girişim, UND üyelerine kalifiye eleman erişimini kolaylaştırırken, lojistik sektörünün genel performansını ve rekabetçiliğini artıracak.

Lojistik Öğrencileri ile UND Üyeleri Arasında İş Birliği Entegrasyonu Sağlanacak:

Bu inisiyatif, sektördeki teorik bilgi ile pratik uygulamaların entegrasyonunu sağlayarak, öğrencilere gerçek dünya deneyimleri sunacak ve UND üyelerine yeni yeteneklerin kapısını açacak.

Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı Yapılacak:

UND üyeleri, insan kaynakları yönetimi ve kariyer planlaması konularında profesyonel destek alacak, bu da organizasyonlarının etkinliğini ve çalışan memnuniyetini artıracak.

Meslek Yüksek Okullarında Profesyonel Sürücü Programının Hayata Geçirilmesi Sağlanacak:

Bu program, nitelikli sürücü ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanacak, sektördeki güvenlik ve verimliliği artıracak profesyonellerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak.

Projesi Olan Genç Girişimcilerin Yatırımcı Üyelerimizle Bir Araya Gelmeleri Sağlanacak:

Bu girişim, yenilikçi fikirlerin ve projelerin desteklenmesini sağlayarak lojistik sektöründe girişimciliği teşvik edecek ve yeni iş fırsatları yaratacak.